Obchodní podmínky zástavy

 

V případě, že nechcete své věci nebo cennosti prodat, a jste ve finanční tísni, potřebujete nutně finanční hotovost, nabízíme vám půjčku za protihodnotu vašich movitých věcí prostřednictvím zástavy.

Zástava slouží k zajištění finančních prostředků, které vám poskytneme.

 

Kolik vám půjčíme?

Vaši zástavu oceníme podle aktuální tržní ceny, stáří, míry opotřebení, existence záručního listu a doložení původu.
Ohledně stanovení orientační ceny vašeho zboží nabízeného do zástavy nás prosím kontaktujte.

Minimální poplatek za uzavření zástavní smlouvy je 50 Kč. Tento poplatek platí i pro půjčky menší než 500 Kč. Pro více informací o úrocích nás prosím kontaktujte.
Půjčujeme pouze osobám starších 18 let s platným průkazem totožnosti.
Vaše zboží, které nám poskytnete nesmí pocházet z trestné činnosti a musí být ve vašem vlastnictví.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv v průběhu přijímání zboží do zástavy, než s vámi uzavřeme smlouvu, od obchodu odstoupit.

 

Doba zástavy

Zástava movité věci se sjednává na dobu určitou 1 – 28 dní, s možností prodloužení o měsíc nebo i méně, a to i opakovaně na neomezenou dobu, jestliže vždy nejpozději v den splatnosti uhradíte uvedený poplatek (úrok).

Pokud vám zástava propadá a nemáte na zaplacení úroku, a nechcete o věc přijít, můžete po osobní nebo telefonické dohodě zástavu prodloužit o 7  nejdéle však 14 dní dní bez nutnosti okamžitého zaplacení úroků a bez sankcí.

 

Bezpečnost

Věci které u nás zanecháte do zástavy pečlivě uschováme v místnosti pro ně určené, kde jsou zabezpečeny proti poškození a odcizení.
Drahé kovy a menší cennosti jsou uschovány v sejfu vysoké třídy bezpečnosti.
Automobily a jiné nadměrné věci uschováváme na hlídaném pozemku v zabezpečené budově.
Movité věci a cennosti, které nám svěříte do zástavy maximálně opatrujeme. Nemůže se stát, že po dobu, po kterou jsou u nás uschovány vaše zástavy aby byly používány nebo prodány.

 

Zásady ochrany osobních údajů dle GDPR

ve společnosti Zastavárna Galaxie s.r.o. IČ: 05499372 se sídlem Kubelíkova 1224/42,
130 00 Praha 3 vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 264688
dále jen „správce“

Vážení klienti,abychom mohli dostát svým zavazkům vůči Vám i vůči státním institucím a zákonným požadavkům musíme zpracovat některé Vaše osobní údaje. K tomu uvádíme:

1. Za osobní údaje se ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů atd. se zejména za tyto údaje NEPOVAŽUJÍ ÚDAJE O PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH a dále JMÉNA a PŘÍJMENÍ bez uvedení dalších identifikačních údajů.

2. Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je správce.

3. Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení zástavy, plnění smluv a případně řešení reklamací.

4. Zpracováváme Vaše jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště i doručuvací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, údaje o věci, kterou jste poskytli do zástavy a její cenu, rodné číslo a datum narozen. Výlučně prohlašujeme, že informace o IP adresách našich zákazníků nezpracováváme a dále neevidujeme informace o platebních prostředcích klientů.

5. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy či objednávky ze strany Vás zákazníků. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání smlouvy a nejméně 3 další následující roky podle jiného právního předpisu.

6. Ochrana Vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

7. Abychom Vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme Vaše jméno a příjmení, telefonní kontakt a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas, který nám poskytujete a který můžete kdykoliv odvolat.

8. Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému. Vaše osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

9. Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

10. Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

11. Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.

12. Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR.

 

Obchodní podmínky  výkupu

 

Máte-li zájem o prodej vašich cenných věcí, které už nepotřebujete a chcete-li za ně ihned dostat finanční prostředky, rádi je od vás odkoupíme a dále je prodáme novým majitelům, kteří je využijí a budou jim přinášet další užitek.

Vaše cenné věci finančně ohodnotíme podle aktuální tržní ceny, stáří, míry opotřebení, existence záručního listu a doložení původu. Pro stanovení orientační výkupní ceny vašeho zboží nás prosím kontaktujte.

Výkup  u standartního zboží, který probíhá u nás na prodejně trvá několik minut (cca.5-10min). Nejprve vám sdělíme orientační cenu a pokud s ní budete souhlasit, předmět si zkontrolujeme a odzkoušíme. V případě, že je vše v pořádku, zboží od vás vykoupíme a peníze dostanete okamžitě.

Zboží u kterého zjistíme závadu nebo nějakou nesrovnalost nevykupujeme !!! 

Pro uskutečnění výkupu je zapotřebí splnit tyto podmínky.

 1. Vykupujeme pouze od osob starších 18 let s platným průkazem totožnosti.
 2. Vaše zboží, které nám poskytnete nesmí pocházet z trestné činnosti a musí být ve vašem vlastnictví.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv v průběhu výkupu zboží, než s vámi uzavřeme smlouvu, od obchodu odstoupit.

 

Jaké zboží nevykupujeme
 • pocházející z trestné činnosti a které je v registru odcizených věcí ČESKÉ STÁTNÍ POLICIE a v dalších registrech zabývajících se touto problematikou
 • zastaralé, platí hlavně u elektroniky a výpočetní techniky
 • porouchané, rozbité předměty, s větší mírou opotřebení (neplatí u cenností z drahých kovů)
 • u kterého je znatelná větší míra opotřebování nebo je tak znečištěné, že ho není možné vyčistit.

 

Co zvyšuje výkupní cenu
 • stav a vzhled zboží, platný záruční list, faktura, paragon o původním nákupu, originální obal (krabice), dokumentace, příslušenství ,
 • zachovalý stav, menší opotřebovanost, čistota zboží
 • větší poptávka na trhu po tomto druhu zboží

 

Co snižuje výkupní cenu
 • pokud nemáte záruční list, kupní smlouvu, paragon a nemůžete doložit původ věci
 • velká opotřebovanost, znečištění předmětu
 • zastaralost (elektronika, výpočetní technika)
 • neseriozní doložení původu věci
 • menší poptávta na trhu po tomto druhu zboží

 


Máte-li nějaké dotazy ohledně obchodních podmínek, tak nás prosím  kontaktuje